Werkgroepen


Werkgroep Ondernemen De Stem Van Bakel

Werkgroep ondernemen De Stem Van Bakel

Het centrumplan Bakel bestaat uit drie fasen:

 

Korte termijn: Acties die nu al kunnen worden ondernomen om het centrum van Bakel een eenduidiger en gezelliger aanzicht te geven, en daarmee de levendigheid en bedrijvigheid kunnen bevorderen.

Middellange termijn: Wetgeving en handhaving die ondernemers in het centrum helpen hun belangen te dienen, en het ondernemersklimaat verbeteren.

Lange termijn: Vastgoed, infrastructuur en voorzieningen die nodig om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de Bakelse samenleving over 10 tot 15 jaar.

 

Deelnemers:

  1. Johan Habraken
  2. Hans van den Heuvel
  3. Michiel van Hoof

Met info via  http://destemvanbakel.nl/

Documenten:

 

Contactpersonen Gemeente Gemert-Bakel:

  1. W.L.M. (Wiel) Verhaegh, Accountmanager bedrijven en economie, Tel. 0492 – 378 500 / wiel.verhaegh@gemert-bakel.nl
  2. J (Jolanda) van Rooij, Programmaleider middelen en economie, Tel. 0492 – 378 500

 

Bezoek website: www.destemvanbakel.nl