Werkgroepen


Werkgroep Bolle Akker 2

Het gebrek aan bedrijfshuisvesting is nijpend ... er móét iets gebeuren!

De werkgroep Bolle Akker 2 werkt aan het realiseren en concretiseren van het uitbreiden van de Bakelse bedrijventerreinen. Er is ontzettend veel vraag naar bedrijfsruimte en / of bouwgrond voor zakelijke doeleinden. Jarenlang is de stem vanuit Bakel onvoldoende doorgedrongen in het Gemeentehuis in Gemert. Deze werkgroep brengt daar verandering in.

De eerste resultaten zijn al zichtbaar maar er moet meer gebeuren, we moeten sterker staan, één vuist maken, één stem laten horen. Wil je hierin meedenken en meedoen, meldt je dan aan bij een van de werkgroepleden.

 

Documenten:

  1. Conceptvisie Bedrijventerreinen Gemert-Bakel
  2. 2010-12-09 Bericht vorderingen kaveluitgifte (Evert Prins)
  3. 2011-01-11 Bericht vorderingen kaveluitgifte (Casper Kalb)
  4. Brief 20110128 Voorlopige toewijzing 103-107
  5. 20110118 nieuwe verkaveling
  6. voorlopige toewijzing

 

Contactpersonen Gemeente Gemert-Bakel:

  1. W.L.M. (Wiel) Verhaegh, Accountmanager bedrijven en economie, Tel. 0492 – 378 500 / wiel.verhaegh@gemert-bakel.nl
  2. J (Jolanda) van Rooij, Programmaleider middelen en economie, Tel. 0492 – 378 500