OVB

 

Profiel OVB
OVB behartigt de belangen van de ondernemers richting het gemeentebestuur en andere belanghebbenden. Het doel is het consolideren en verbeteren van de leefbaarheid en bedrijvigheid in Bakel, van groot belang voor de Bakelse ondernemers. Dit doen we door het vormen van een collectief, het stimuleren van de ondernemersgeest en het vitaliseren van Bakel en de Bakelnaar.

OVB informeert de leden over belangrijke kwesties. Maar leden zelf kunnen binnen OVB meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen. Hoe zorgen we voor bedrijvigheid en verbeteren we het ondernemersklimaat? Hoe maken we het Bakelse centrum aantrekkelijk en levendig? Hoe pakken het tekort aan op het gebied van bedrijfshuisvesting? Hoe gaan we om met de veranderingen in de agrarische sector? Hoe krijgen we meer samenwerking tussen ondernemers?

OVB is er voor alle ondernemers van detailhandel tot horeca, van industrie tot agrarische sector en van dienstverlening tot vrije beroepen. Bovendien is het Ondernemerscafé een ideaal podium om contact te komen met andere ondernemers. Want gezelligheid en eensgezindheid liggen aan de basis van een collectief.

Bestuur
Francis van Otterdijk – van Gils: Voorzitter [e-mail]
Karin van Lierop: Secretaris [e-mail]
Johan Habraken: Bestuurslid [e-mail]
Roel Niessen: Bestuurslid [e-mail]

Rick Meulendijks: Bestuurslid rick@stralenpoedercoaten.nl
Jos van Bakel: Penningmeester [e-mail]

Ondernemersenquete OVB
In 2016 hield OVB een enquête onder de leden. Zie samenvatting enquête en enquete resultaten

Het is gebleken dat onderlinge contacten tussen ondernemers het belangrijkste gevonden wordt door de leden van de OVB. Het samen iets organiseren in een werkgroep is daarom een uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen en wie weet wat daar weer uit ontstaat!

Het is geweldig dat we zien dat steeds meer leden deelnemen in werkgroepen. We worden als bestuur hiermee erg ontlast. We hebben gemerkt dat de deelnemers van de werkgroepen graag wat extra informatie willen ontvangen over het werken in een werkgroep. Noem het maar beleid.

Bij deze de eerste opzet. Voor vragen, opmerkingen en toevoegingen kun je bij mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Marchel Mertens

 

Handleiding voor werkgroepen van de OVB (divisie 4)

Maak gebruik van het orgbord. Op het orgbord zie je precies wie wat doet in de organisatie. Vooral divisie 2,3 en 4 is belangrijk voor elke deelnemer in een werkgroep. Het orgbord kun je vinden op de website van de OVB.

Personeel en organisatie

Eindverantwoordelijken van de werkgroep mogen zelf hun team samenstellen. Het is de kunst om voldoende mensen en de juiste personen om je heen te verzamelen. Hierdoor wordt de last per persoon minder. Verdeel de taken wel goed zodat duidelijk is wie wat doet. Je kunt ook informatie opvragen bij de eindverantwoordelijke van ‘Personeel en Organisatie’ (divisie 1). Wellicht heeft deze persoon nog tips.
http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-1.pdf

Reclame

Bij alle reclame-uitingen zowel op papier als digitaal dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande huisstijl van de OVB. Hiervoor kun je direct contact opnemen met de verantwoordelijke van de promotie afdeling.  Zie orgbord. Let er wel op dat het ontwerpen van reclame en het reclame maken geld kost. Neem dit mee in de budgettering van de activiteiten.
http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-2.pdf

Financiën

Elke werkgroep krijgt een budget toe bedeeld. Dit budget kun je vrij gebruiken voor je activiteiten. Het budgetbedrag is inclusief B.T.W.. De werkgroep is zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de gelden in de werkgroep. Daar hoeft geen verantwoording vooraf voor gedaan te worden. Achteraf natuurlijk wel. Wanneer er extra budget nodig is dien je contact op te nemen met de eindverantwoordelijke van de financiën (divisie 3). Hij of zij mag dan aangeven of er nog ruimte is, of dat dit pas na overleg met het bestuur gedaan wordt.

Na afloop van het “project” wordt het budget en realisatie geëvalueerd door degene die verantwoordelijk is voor de werkgroepen en teruggekoppeld aan de verantwoordelijke voor financiën.

http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-3.pdf

Free Riders

Dit zijn ‘niet leden’ die meedoen met een evenement wat door de OVB georganiseerd wordt.

Als we daar niets mee zouden doen varen deze ‘niet leden’ wel mee met de voordelen maar doen geen financiële bijdrage. Deze situatie is niet gewenst. Als dit lijkt te gebeuren moet er contact opgenomen worden met de eindverantwoordelijke voor de financiën. Samen met diegene wordt dan een werkbaar model bedacht hoe deze ‘niet leden’ een financiële bijdrage gaan leveren wat past bij het evenement.

Verzekeren ja of nee?

Bij het organiseren van welke activiteit dan ook is het verplicht te onderzoeken of er nog zaken extra verzekerd dienen te worden. Doe dit in overleg met de eindverantwoordelijke van de afdeling ‘Verzekeringen’. Zie orgbord divisie 2.
http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-3.pdf

Werken in een werkgroep

De activiteiten van de werkgroepen vallen onder de verantwoording van divisie 4. Houd de eindverantwoordelijke op de hoogte van wat je gaat doen. Voor eventuele vragen, adviezen of problematieken moet je de persoon raadplegen of op de hoogte brengen.
http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-4.pdf

Kwaliteit

Na elke activiteit wordt er een kwaliteitsmeting gedaan middels een enquête, die via de mail verstuurd wordt. De inhoud van deze enquête wordt samengesteld met de eindverantwoordelijke van ‘De Kwaliteits Controle’, divisie 5. Als werkgroep heb je waarschijnlijk zelf ook nog aspecten die je onderzocht wilt hebben. Deze kunnen zodoende meegenomen worden in het onderzoek.

http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-5.pdf

Expansie

Waarschijnlijk ben je trots op hetgeen er georganiseerd is of wordt. Wil je dat dit van de daken geschreeuwd wordt, neem dan contact op met de verantwoordelijke van ‘Expansie’, divisie 6. Wellicht dat er hulp geboden kan worden.
http://www.ondernemersbakel.nl/wp-content/themes/ondernemersbakel/images/downloads/divisie-6.pdf

 

Organisatie OVB
Bekijk hieronder de verschillende divisies van OVB. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie!