Contact

Nieuwe leden van de vereniging krijgen over het eerste en het tweede jaar van hun lidmaatschap resp. 50 % en 25 % korting op de jaarlijkse contributie, met dien verstande dat een afwijkende kortingsregeling volgens onderstaande staffel geldt in geval van her-aanmelding na een eerder inmiddels opgezegd lidmaatschap van langer dan 3 c.q. 4 jaar.

1 (vol) jaar geen lidmaatschap: geen korting
2 (volle) jaren geen lidmaatschap: geen korting
3 (volle) jaren geen lidmaatschap: éénmalig 25% korting op het eerste (nieuwe) lidmaatschapsjaar
4 (volle) jaren of langer geen lidmaatschap: korting zoals geldt voor een nieuw lid waarvan geen sprake is van her-aanmelding

Inschrijfformulier (digitaal invulbaar) OVB

 


Contact opnemen

Contact gegevens

OVB Ondernemers Vereniging Bakel
Secretariaat
info@ondernemersbakel.nl
KvK 17170654
IBAN NL26RABO0134216547 (Rabobank)
BIC RABONL2U