Nieuws


Op zoek naar de Bakelste Bakelnaar

BAKEL – Het moet iemand zijn die middenin de Bakelse samenleving staat. Man of vrouw, verenigingspersoon of ondernemer, het maakt niet uit volgens Francis van Otterdijk en Johan Habraken, voorzitter en bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bakel. Deze club houdt op 3 juli de verkiezing voor de Bakelste Bakelnaar.

Door Pieter Beekmans, Gemerts Nieuwsblad

bakelse-bakelnaar

“Als die persoon wegvalt, is heel het dorp geschokt. Zo iemand moet de meest Bakelse Bakelnaar zijn”, legt Van Otterdijk uit.

Marc Meeuwis
De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens het Ondernemerscafé op 3 juli in Gasterij De Gouden Leeuw in Bakel. Het idee voor de verkiezing ontstond doordat Marc Meeuwis, vorig jaar verkozen tot de Brabantste Brabander, dan aan tafel zit. “Op deze manier houden we het Ondernemerscafé levendig”, geeft Habraken aan. “Vier jaar geleden zijn we met het café gestart dat vier á vijf keer per jaar plaatsvindt. We proberen er elke keer iets leuks van te maken en dit maal is dat de verkiezing van de Bakelste Bakelnaar geworden”, vult Van Otterdijk aan.

Ondernemerscafé
Naast het creëren van gezelligheid, heeft het Ondernemerscafé nog enkele ander doelen. “We praten over onderwerpen die leven bij bedrijven, voeren rondetafelgesprekken, proberen elkaar te inspireren, verbindingen te leggen en van elkaar te leren”, vertelt Habraken. Een voorbeeld van samenwerking die is voortgevloeid uit het café is de jaarlijkse bedrijfshulpverleningcursus. De leden van de ondernemersvereniging nemen daar sinds een tijd gezamenlijk aan deel. Dat scheelt in de kosten.

Stemmen
Habraken en Van Otterdijk hebben bewust zelf geen mensen genomineerd voor de verkiezing. Ze willen de keuze vrij laten. Iedereen mag elk persoon nomineren. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@ondernemersbakel.nl of door te bellen of sms’en naar 06-20309595. Uiteindelijk worden de stemmen geteld en degene die de meeste stemmen heeft gekregen wordt de Bakelste Bakelnaar 2013. Naast de eer deze titel te krijgen, ontvangt de uitverkorene ook een prijs. Wat dat is, is echter nog een verrassing. Het Ondernemerscafé start woensdag 3 juli om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Nadien is er in De Gouden Leeuw gelegenheid voor een hapje en een drankje en kan er worden nagepraat en genetwerkt. Iedereen is welkom, ondernemer of niet.

 

 

Bron: Gemerts Nieuwsblad

Nieuws Headlines