Nieuws


Nieuwe Centrumvisie Bakel

De concept-Centrumvisie Bakel staat online. Op maandagavond 14 maart werd deze visie in De Gouden Leeuw gepresenteerd aan de leden van OVB. Adviesbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) heeft in opdracht van en in samenwerking met OVB, KvK en de gemeente Gemert-Bakel,  een centrumvisie voor Bakel opgesteld. Het is een onafhankelijk visie op het centrum van Bakel en de ontwikkelingsmogelijkheden. Ook is er al ingegaan op de mogelijk te nemen vervolgstappen.

 

Indien je hier meer over wilt weten en bij wilt dragen aan de verdere vorming van de Centrumvisie, klik dan hier en lees het document aandacht door. Indien je wilt reageren met opmerkingen of suggesties, doe dat dan voor 27 maart. Na deze periode kijken we binnen de begeleidingscommisie, het bestuur van OVB,  de KvK en DTNP of er nog zaken extra aandacht behoeven. Vervolgens wordt het plan vastgesteld door OVB en gaan we het presenteren aan het College B&W en de raad van Gemert-Bakel, teneinde draagvlak voor de aanbevelingen en werkgroepen vanuit de gemeente te verkrijgen. Van daaruit kan het startschot worden gegeven voor een optimalisering van het centrum Bakel op de korte en de lange termijn met alle betrokken partijen.

 

Centrumvisie Bakel is een initiatief van Werkgroek Centrumplan van de Ondernemersvereniging Bakel. Wil jij weten hoe het centrum er in de toekomst uit zou kunnen komen zien, kom dan NU in actie!! Reageer via info@ondernemersbakel.nl of kijk op Werkgroep Centrumplan.

Nieuws Headlines